Proxecto cofinanciado

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo, unha maneira de facer Europa.

linkedin Youtube Gplus
OBRA CIVIL
/// SANEAMIENTO
 
Tarifa

 
 
SANEAMIENTO

Tubería y accesorios

ABN Pipe Abastecimientos distribuye una amplia gama de tuberías lisas o estructuradas para redes de saneamiento urbanas.

- Tubería teja compacto: fabricadas en policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) rígido, indicadas para saneamiento con o sin presión según norma UNE EN 1401 y UNE EN 1456

- Tubería estructurada: tubería de polietileno con exterior corrugado e interior liso para saneamiento sin presión, fabricada según norma UNE EN 13476

Campos de aplicación

- Red general de saneamiento urbano
- Colectores de edificios